Modele de cereri pentru prelungirea contractului pe perioadă determinată și pentru recunoaşterea calităţii de titular

Print

» Cerere_prelungirea contractului per det 2014_2015.doc

» Cerere_privind_recunoastrea_calitatii_de_titular.doc

 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi