OMEN nr.3080/05.02.2014 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic

Print

» OMEN nr.3080/05.02.2014 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din irea-i-completarea-metodologiei-cadru-privind-mobilitatea-personalului-didactic-din-invmantul-preuniversitar-in-anul-colar-2014-2015

Last Updated ( Friday, 21 February 2014 08:48 )  
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi