Anexa 2 și Modele de cereri pentru etapele de mobilitate a personalului didactic titular: completare de norma, transfer pentru RA și pretransfer

Print

» Anexa 2 si Modele de cereri.rar

 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi