Raport de evaluare a implementării legii 544 din 2001 în anul 2013

Print

> vezi raportul

Last Updated ( Monday, 28 July 2014 08:28 )  
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi