Model de cereri pentru angajare/prelungirea contractului

Print

» Model de cerere pentru prelungirea contractului de munca pe perioada determinata_2013_2014

- Prelungirea_contractului_per_det_2013_2014.doc

» Model de cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din mai-august 2012 şi/sau 13 iulie 2011

- cerere_angajare_det_2012_2013.doc

Last Updated ( Tuesday, 06 August 2013 14:24 )  
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi