Expoziția alternativelor educaționale și a unităților de învățământ particulare

în cadrul

Conferinței naționale Pluralism și alteritate în educație – perspective teoretice și praxiologice - 17 aprilie 2013


 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi