Ecouri de eveniment – Conferința Națională "Pluralism și alteritate în educație – perspective teoretice și praxiologice"

Print

Ecouri de eveniment – Conferința Națională

Pluralism și alteritate în educație – perspective teoretice și praxiologice

Într-un spațiu academic privilegiat – Aula Magna a Universității „Al. I. Cuza” Iași – în prezența unui public avizat format din directori, cadre didactice, studenți, dar și părinți interesați de temele propuse, Inspectoratul Școlar Județean Iași a lansat prima conferință din ciclul Paradigmele educației moderne – viziune, valori, modele.

Personalitățile din prezidiu, reprezentanții Ministerului Educației – domnul prof. dr. Gheorghe Felea, consilier superior și prof. Stelian Fedorca, consilier al Ministrului educației – rectorul Universității „Al. I. Cuza”, prof. dr. Vasile Ișan au apreciat actualitatea temelor propuse spre dezbatere, subliniind și interesul pe care îl prezintă domeniul vast și provocator al învățământului particular, dar și al alternativelor educaționale.

Conferința națională Pluralism și alteritate în educație – perspective teoretice și praxiologice, organizată în parteneriat cu Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, și-a propus, ca obiectiv general, promovarea învăţământului alternativ şi particular din perspectiva diversităţii ofertei educaţionale şi a realizării unei educaţii individualizate care respectă aptitudinile, interesele, nevoile şi ritmul propriu de dezvoltare ale copilului.

Cu impact deosebit asupra publicului, prin abordarea științifică a problematicii propuse, prin noutatea informațiilor din domeniu, prin eleganța și siguranța prezentărilor, au fost lucrările susținute în plen de prof. univ. dr. Carmen Crețu, prorector al Universității „Al. I. Cuza”, de prof. dr. Camelia Gavrilă, Inspector Școlar General și de conf. univ. dr. Liliana Stan, de la Universitatea “Al. I. Cuza” Iași.

Peste 50 de autori din Iași, dar și din alte județe ale țării au susținut lucrări în cadrul celor trei secțiuni: Alternativele educaţionale – abordări ale educaţiei centrate pe elev; Politici manageriale şi de leadership în contextul învăţământului de stat şi particular. Provocări, dileme, soluţii, modele de bună practică și Ethos-ul şcolii – tradiţie şi creativitate în paradigmele şcolii româneşti.

De mare succes a fost și expoziţia alternativelor educaţionale şi a unităţilor de învăţământ particular din judeţul Iaşi, organizată în Sala Paşilor Pierduţi a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi. A fost un prilej pentru participanți de a cunoaște altfel, prin intermediul standurilor de prezentare atractive, Alternativele Step by Step (reprezentate de Școala “Titu Maiorescu“ Iași, Grădinițele cu Program Prelungit nr. 3 și 9 Iași și Liceul “N. Iorga“ din Pașcani), Liceul Waldorf Iași, Școala Junior, Școala Internațională Spectrum, Liceul Tehnologic „Spiru Haret”, Centrul de Studii European Iași, Grădinița și Școala primară EuroEd, Școala primară Paradis, Centrul de Studii „Ștefan cel Mare” Pașcani, Școala Primară Varlaam Mitropolitul, Școala Postliceală Sanitară “D. Cantemir”, Școala Postliceală “P. Brânzei“ Iași, Școala Postliceală FEG, Grădinița și Școala Primară FEG, Grădinița Buna Vestire, Grădinița Atelier, Grădinița Longavit, Grădinița Penilla, Grădinița și Școala primară Ioana și Școala Postliceală Augustia.

Evenimentul abia încheiat deschide ciclul de conferințe Paradigmele educației moderne – viziune, valori, modele, urmând ca temele provocatoare propuse pentru viitoarele ediții să fie dedicate învățământului profesional-tehnic, respectiv educației adulților și educației permanente.

 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi