IMPORTANT!! În atenția profesorilor metodiști

Print

Au fost modificate FIȘELE DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE PENTRU INSPECȚIILE CURENTE ȘI SPECIALE, GRADUL I SI II, prin OMEN 3129/01.02.2013. Aceste fișe vor fi folosite pentru toate tipurile de inpecții în anul școlar 2012-2013.

> descarcă documentul

 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi