Echipa I.S.J. Iași

» Personalul angajat la Inspectoratul Școlar Județean Iași

» Organigrama Inspectoratului Școlar Județean Iași

 

Inspector Şcolar General - Prof. dr. Genoveva Aurelia Farcaș

Inspector Şcolar General Adjunct - Prof. Bogdan Gabriel Bârzoi

Inspector Şcolar General Adjunct - Prof. Mihaela Mariana Țura


» Inspector școlar pentru limba și literatura română - Prof. Apetroae Mihaela
» Inspector școlar pentru limba și literatura română - Prof. Zaharia Mihai Cezar

» Inspector școlar pentru limbi moderne (limba engleză, germană, rusă) - Prof. Prodan Irina

» Inspector școlar pentru limbi moderne (limba franceză, spaniolă, italiană) - Prof. Manea Sabina Maria Elvira

» Inspector școlar pentru matematică - Prof. dr. Căpraru Irina
» Inspector școlar pentru matematică - Prof. Pravăț Cristian

» Inspector școlar pentru informatică - Prof. Hadîmbu Stelian - Vasile

» Inspector școlar pentru fizică - Prof. Iuliana Vulpoi-Naghel

» Inspector școlar pentru chimie - Prof. dr. Foia Cecilia

» Inspector școlar pentru biologie - Prof.dr. Andrici Liliana

» Inspector școlar pentru istorie și socio-umane - Prof. Maria Rados

» Inspector școlar pentru geografie - Prof. dr. Lesenciuc Mihaela

» Inspector școlar pentru educație plastică - Prof. Cristescu Dumitru

» Inspector școlar pentru educație muzicală - Prof. Florian Irina Petronela

» Inspector școlar pentru educație fizică și sport - Prof. Tănase Vasile Viciu

» Inspector școlar pentru religie - Prof. dr. Mănoiu Denisia Elena


» Inspector școlar pentru învățământul profesional și tehnic - Prof. dr. Claudia Tănase

» Inspector școlar pentru educație timpurie - Prof. Simion Mihaela

» Inspector școlar pentru învățământul primar - Prof. Ilie Constantin Corneliu
» Inspector școlar pentru învățământul primar -

» Inspector școlar pentru managementul resurselor umane - mediul urban - Prof. Leontieș Rodica
» Inspector școlar pentru managementul resurselor umane - mediul rural - Prof. Țîrca Cristinel

» Inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane - Prof. Țabără Aura
» Inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane - Prof. dr. Frumos Luciana

» Inspector școlar pentru management institutional - Prof. Andreescu Magda - Cornelia
» Inspector școlar pentru managenemt institutional - Prof. Năvodaru Laurențiu
» Inspector școlar pentru management instituțional - Prof. Iordachioaia Costică- Cristinel
» Inspector școlar pentru management instituțional - Prof. dr. Ciobotaru Florentin Traian
» Inspector școlar pentru management instituțional - Prof. Antoci Luciana

» Inspector școlar pentru educație permanentă - Prof. Antoci Luciana

» Inspector școlar pentru monitorizarea programelor privind accesul la educație - Prof. Manea Sabina Maria Elvira

» Inspector școlar pentru învățământ particular și alternative educaționale - Prof. Țabără Aura

» Inspector școlar pentru activități extrașcolare - Prof. Apopei Alla
» Inspector școlar pentru proiecte educaționale - Prof. Conea Gabriela

» Inspector școlar pentru învățământul special - Prof. Raus Gabriela

» Inspector școlar pentru minorități - Prof. Motaș Constantin Viorel