ANUNȚ - Concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de inspector şcolar general din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iași

TELEFON VERDE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

0800801100

TELEFON VERDE AL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN IAȘI

0800816232

 

Misiunea Inspectoratului Școlar Județean Iași

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi este o instituţie publică, care asigură activităţi de îndrumare, coordonare şi control la cele mai înalte standarde profesionale pentru instituţiile de educaţie şi formare profesională, cu scopul de a contribui la creşterea calităţii serviciilor educaţionale, îmbunătăţirea şi eficientizarea continuă a sistemului educaţional naţional/ieşean şi compatibilizarea acestuia cu sistemele europene.

»› GALERIE FOTO ‹«


Spiridon Vangheli la Palatul Copiilor (280x185)
Lic de informatica - Sc Slobozia Deal 1 (280x210)
Col  Racovita Sc Ipatele experimente in laborator (280x210)
DSC_0330 (280x186)
Spectacolul_de bun venit (280x186)
impresii (280x187)
foto 10 (280x185)
Lic Ec De Turism Sc Gorban vizita la scoala (280x210)
Din istoria Palatului Culturii (280x210)
foto 22 (280x210)
spiridon-vangheli (280x165)
DSC_0173 (280x186)
foto 7 (280x210)
foto 8 (280x210)
foto 13 (280x210)
desenam si modelam in cancelarie - Lic. Cuza (187x280)
La universitate - Lic. Cuza (280x187)
foto 2 (280x210)
culorile voievozilor (280x210)
Teatrul National (280x186)
foto 21 (280x210)
foto 23 (280x210)
activitati culturale la palat (280x210)
foto 9 (280x210)
primirea elevilor de la Sc. Andrieseni de catre dl director prof. Al. Guta si echipa de proiect de la Cuza (280x187)
La Salonul de inventica de la UAIC (280x186)
foto 3 (280x210)
foto 4 (280x210)
foto 11 (280x185)
la masa (280x187)
IMG_3162 (280x210)
pallas asachi (280x174)
Lic Sportiv - Sc Mosna (280x210)
ibraileanu madarjac (280x187)
Col Gh Asachi - Sc Satu Nou (280x210)
IMG_3154 (280x210)
DSC_0218 (280x186)
ascultind de creanga (280x185)
bojdeuca de pe ticau (280x185)
de la sipote la teatru (280x210)
Sc Barsanescu Sc Humosu vizitarea scolii (280x210)
foto 18 (280x210)
primirea invitatilor (280x210)
foto 14 (280x187)
IMG_3155 (280x210)
IMG_3185 (280x210)
Lic V Alecsandri Sc Ciortesti in curtea liceului (280x210)
bucuria copiilor madarjac (280x187)
foto 17 (280x210)
Lic de informatica - Sc Slobozia Deal 2 (280x210)
foto 6 (280x210)
Pasi spre cunoastere la UAIC (280x186)
La Palatul Copiilor - Lic. Cuza (280x187)
Donatie de carte din partea Consiliului Elevilor (280x186)
foto 12 (280x210)
Liceul Sportiv Iasi (280x186)

 

 

Direcțiile de acțiune ale Inspectoratului Școlar Județean Iași pentru anul școlar 2016-2017

Print

I. Asigurarea şi promovarea unor servicii educaţionale de calitate
II. Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale
III. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie (în zonele învățământului teoretic, tehnologic și vocațional)
IV. Dezvoltarea autonomiei unităţilor de învăţământ prin implementarea unor strategii manageriale eficiente
- Dezvoltarea fiecărei școli și a unor oferte educaționale corelate cu specificul comunităților locale/regionale și cu piața muncii, în general
- Dezvoltarea învățământului profesional și tehnic, explorarea oportunităților învățământului dual
V. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ
VI. Promovarea educaţiei nonformale, oportunitate formativă și educațională complementară pentru elevi
VII. Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor
VIII. Compatibilizarea constantă a sistemului de învăţământ românesc cu cel european

Inspector Şcolar General
Prof. dr. Camelia Gavrilă

 

 

Valori fundamentale

Print

Pentru realizarea acestei misiuni Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi îşi fundamentează întreaga activitate pe următoarele valori şi principii fundamentale:

  • Adevărul - toată activitatea desfăşurată de către angajaţii Inspectoratului Şcolar Judeţean va urmări adevarul şi se va baza pe evidenţe şi fapte verificate.
  • Competenţa profesională - personalul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, angajat pe diferite poziţii, trebuie să dovedească prin CV şi prin activitatea desfăşurată cunoaşterea domeniului respectiv, deschiderea către învăţare şi perfecţionare continuă, asigurarea calităţii şi urmărirea excelenţei.
Read more...
 

Principiile şi normele de conduită

Print

Supremaţia legii şi a interesului public în faţa interesului personal. În acest sens, inspectorii şi personalul ISJ au următoarele obligaţii:

  • să considere interesul public mai presus decât interesul personal;
  • să respecte necondiţionat aplicarea legii în exercitarea tuturor activităţilor.
    Read more...
 
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi