Title Filter 
# Article Title Date
141 Proiect regional RIFSE - Curricula Programului de formare continuă transpusă pe platforma e-learning Friday, 06 May 2011
142 REZULTAT CONCURS SELECȚIE CONSILIER JURIDIC Thursday, 05 May 2011
143 Anunț selecție participanți - Programul de formare”Leadership și management educațional în sistem descentralizat” Thursday, 05 May 2011
144 Anunţ pentru formabili în cadrul proiectului “La un click de educaţia modernă şi eficientă” Friday, 15 April 2011
145 Anunț privind selecția partenerilor pentru implementarea proiectului ”Formarea continuă a profesorilor de Matematică în societatea cunoașterii” Wednesday, 13 April 2011
146 10 Școli Europene în Iași Monday, 11 April 2011
147 Proiect regional RIFSE - Activitatea de analiză a nevoilor de formare ale cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar Wednesday, 06 April 2011
148 Rezultate Concurs Made for Europe 2011-faza județeană Wednesday, 06 April 2011
149 Anunt prospectare servcii hoteliere Tuesday, 05 April 2011
150 Partager pour s'enrichir, ediția a III-a, sesiune internațională de ateliere în limba franceză Wednesday, 30 March 2011
151 APEL RECRUTARE FORMABILI pentru proiectul "LA UN CLICK DE EDUCAȚIA MODERNĂ ȘI EFICIENTĂ". Tuesday, 22 March 2011
152 Lansarea programului - Europa, casa noastră Thursday, 10 March 2011
153 Proiect regional RIFSE - Demararea activităţii de prelucrare şi interpretare a datelor furnizate de chestionarele pentru analiza nevoilor de formare – luna martie Monday, 07 March 2011
154 Proiect Grundtvig "SECURE INTERNET & SECURE GENERATIONS’’ Wednesday, 02 March 2011
155 Regulamentul şi calendarul concursului "MADE FOR EUROPE" - ediţia 2011 Wednesday, 02 March 2011
156 Tabel nominal - expeți formatori în cadrul proiectului "La un click de educația modernă şi eficientă" Wednesday, 02 March 2011
157 Aplicare chestionar în cadrul proiectului „Rețea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar” Monday, 28 February 2011
158 Monitorizarea inserţiei socio-profesionale pe piața muncii a absolvenților din învăţământul profesional tehnic - MISS Tuesday, 22 February 2011
159 Concursul Național ”Școala Europeană” - 2011 Tuesday, 22 February 2011
160 Rezultate selecție formatori și planificare interviuri Tuesday, 22 February 2011
 
Page 8 of 10
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi