Planificarea candidaților pentru validarea fișelor

Print

> CC1_PROGRAMARE_VALIDARE.doc

> CC 2_planificarea pentru validarea fiselor.xls

> CC3_planificare validare fise.xls

Last Updated ( Saturday, 02 July 2011 21:57 )  
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi