Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2011-2012

Print

Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2011-2012 (descarcă)

Last Updated ( Monday, 22 November 2010 12:40 )  
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi