Organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului - SUPLINIRE - august 2010

Organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale (descarcă)

ANEXELE NR. 4,5,6,7,8,9 la Metodologia privind mişcarea personalului didactic  din învăţământul preuniversitar (descarcă)

Last Updated ( Wednesday, 04 August 2010 14:31 )  
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi