Plata personalului didactic din comisiile de admitere

Print

Ordinul nr. 4032/01.06.2010 privind plata personalului didactic care face parte din comisiile pentru organizarea şi desfasurarea admiterii în învăţământul liceal de stat (descarca)

 
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi