NOUTĂŢI M.E.N.C.Ș.

Plata personalului didactic din comisiile de admitere

Print

Ordinul nr. 4032/01.06.2010 privind plata personalului didactic care face parte din comisiile pentru organizarea şi desfasurarea admiterii în învăţământul liceal de stat (descarca)

 

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

M.E.N.C.Ș.
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Regional Francofon pentru Europa Centrală și Orientală
F.N.A.P.-I.P.
Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi din Învăţământul Preuniversitar
Primaria Municipiului Iasi