Repartizarea candidaților pe săli pentru susținerea probei scrise - concurs directori 17 iulie 2017

Print

» vezi repartizarea

Last Updated ( Friday, 14 July 2017 12:22 )  
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi