Lista candidaților care au depus dosare pentru înscrierea la concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor vacante de director/director adjunct

Print

» Rezultat verificare dosare concurs directori_directori adjuncti.pdf

 
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi