ANUNȚ - desfășurarea examenului de definitivare în învățământ

Print

IMPORTANT!

  • Proba scrisă a examenului de definitivare se desfăşoară în data de 20 aprilie 2017, începând cu ora 10,00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore.
  • Centrul de examen este stabilit la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași (Aleea Nicolina, 4, Iasi, Iasi, 700221, Aleea Nicolina 4, Iași 700221,tel. 0232 234 272).
  • Accesul candidaţilor în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul 8,00 - 8,45, pe baza actului de identitate valabil - carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate - ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate.
  • Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru. Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a căror cerneală se poate şterge.
Last Updated ( Tuesday, 11 April 2017 12:37 )  
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi