CAIET DE SARCINI pentru achiziţia unor servicii de tipărire a broșurii „Admiterea în învăţământul liceal şi învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2017-2018” şi a fişei de înscriere în învăţământul liceal de stat

Print

» vezi informațiile

Last Updated ( Friday, 07 April 2017 11:25 )  
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi