NOUTĂŢI M.E.N.C.Ș.

CAIET DE SARCINI pentru achiziţia serviciilor de legare, selecționare, arhivare şi întreținere arhivă

» 02 Caiet de sarcini servicii arhiva.pdf

 

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

M.E.N.
Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Regional Francofon pentru Europa Centrală și Orientală
F.N.A.P.-I.P.
Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi din Învăţământul Preuniversitar
Primaria Municipiului Iasi