Caiet de sarcini pentru realizarea materialelor de informare şi promovare necesare conferințelor din cadrul proiectului „Împreună pentru Copii!”

Print

» 05 Caiet de sarcini materiale promotionale conferinta inchidere.doc

 
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi