NOUTĂŢI M.E.N.

Modele de itemi pentru proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct

Print

Modelele pot fi descărcate de la adresele:

http://www.edu.ro/tot-ce-trebuie-s%C4%83-%C8%99tii-despre-concursurile-pentru-directorii-de-%C8%99coli

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2016/concurs%20directori%20scoli/Modele%20itemi%20proba%20scrisa.pdf

 

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

M.E.N.
Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi
Centrul Regional Francofon pentru Europa Centrală și Orientală
F.N.A.P.-I.P.
Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi din Învăţământul Preuniversitar
Primaria Municipiului Iasi