NOUTĂŢI M.E.N.C.Ș.

Rezultate inițiale la Concursul pentru ocuparea posturilor didactice /catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar 2016

Print

» Note_concurs 27.07.2016.pdf

 

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

M.E.N.C.Ș.
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Regional Francofon pentru Europa Centrală și Orientală
F.N.A.P.-I.P.
Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi din Învăţământul Preuniversitar
Primaria Municipiului Iasi