Dezvoltarea profesională a inspectorilor școlari privind abordarea transdisciplinară a predării, învățării și evaluării, respectiv asigurarea calității în VET

Print

» PrezentareKA1- flux Lisabona_ISJ.pdf

 
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi