Adresă I.S.J. Iași cu privire la plățile efectuate la cheltuieli materiale-utilități în anul financiar 2009

Print

Adresă I.S.J. Iași cu privire la plățile efectuate la cheltuieli materiale-utilități în anul financiar 2009 (citește adresa)

- fişierul de raportare (descarcă)

 
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi