Unități de învățământ implicate în Programele Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară

Print

» vezi lista

Last Updated ( Thursday, 23 April 2015 14:17 )  
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi