NOUTĂŢI M.E.N.C.Ș.

Expoziția alternativelor educaționale și a unităților de învățământ particulare

în cadrul

Conferinței naționale Pluralism și alteritate în educație – perspective teoretice și praxiologice - 17 aprilie 2013


 

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

M.E.N.C.Ș.
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Regional Francofon pentru Europa Centrală și Orientală
F.N.A.P.-I.P.
Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi din Învăţământul Preuniversitar
Primaria Municipiului Iasi