CREATORI DE EDUCAŢIE

 

Vă supunem atenţiei concursul „Creatori de educație”, destinat creșterii calității procesului de formare a tinerei generații, organizat în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED, al cărui beneficiar este Ministerul Educației Naționale. Concursul „Creatori de educație” își propune recunoașterea și valorizarea profesorilor din învățământul primar și gimnazial care au o contribuție remarcabilă la dezvoltarea competențelor promovate prin noul curriculum național.

Pentru informaţii suplimentare, vă invităm să accesaţi următoarea adresă:

https://www.creatorideeducatie.ro/prezentare-selectie/