Cursul se adresează personalului didactic de predare din învățământul primar şi gimnazial, cu grad didactic II și certificat de formator.
"Proiectarea și implementarea activităților de tip outdoor în Curriculumul național pentru învățământ primar și gimnazial - CREDactout. Formare nivel 1" se desfășoară în format online, având alocate 60 de ore (24 de ore desfășurate sincron și 36 de ore asincron, platforma online) și 20 de credite profesionale transferabile. Obiectivul principal al cursului este dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial de a proiecta și implementa activități de tip outdoor relevante pentru aplicarea Curriculumului național.
Cursul este gratuit și se desfășoară în perioada septembrie-octombrie 2023. Termen de înscriere: 08.09.2023.

 
 

APEL-CREDactout-S2-20230904-BIF.pdf