Tipărire

OLIMPIADA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

ETAPA JUDEȚEANĂ, 29 FEBRUARIE 2020

            Vă comunicăm următoarele informații referitoare la desfășurarea etapei județene a OLIMPIADEI DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE, din ziua de SÂMBĂTĂ, 29 FEBRUARIE 2020 (cf. Calendarului oficial MEN) la LICEUL TEORETIC „DIMITRIE CANTEMIR” IAȘI:

            Olimpiada de Științe socio-umane reprezintă un concurs de excelență. Disciplinele de concurs sunt: educație civică (ciclul primar), cultură civică și educație socială (ciclul gimnazial), logică, argumentare și comunicare, psihologie, sociologie, economie, filosofie (ciclul liceal). La toate etapele se susține o proba scrisă.

În vederea unei bune desfășurări a OLIMPIADEI DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE, vă comunicăm următoarele:

  1. Punctajul minim obținut la etapa județeană este de 85 de puncte (nota minimă obținută- 8,50);
  2. Pentru disciplina educație civică- lucrarea clasată pe locul I (premiul I);
  3. Pentru disciplina cultură civică și educație socială, echipajul clasa pe locul I (premiul I);
  4. Pentru disciplinele logică, argumentare și comunicare, psihologie, sociologie, economie, filosofie (ciclul liceal), elevii clasați pe locul I (premiul I);
  5. În baza prevederilor Art. 15 alin (4) din cadrul Metodologiei- cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, pentru elevii care participă individual pentru fiecare disciplină, și pentru elevii care au participat la olimpiada de cultură civică, ciclul gimnazial, se atribuie un număr de 23 de locuri suplimentare/disciplină de liceu, respective 23 de locuri suplimentare pentru echipajele de cultură civică de la gimnaziu, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, conform clasamentului national realizat după finalizarea etapei județene și calificarea participanților pe locurile prevăzute la art. 15 alin (3) din cadrul aceleiași Metodologii. Și în acest caz, pentru a participa la etapa națională pe locurile suplimentare este necesar ca punctajul minim obținut la etapa județeană să fie de 85 de puncte (nota minimă obținută- 8,50). Pentru elevii care au obținut medii/punctaje egale și ocupă poziții în clasament care le oferă o potențială calificare, nu se face departajare, chiar dacă se depășește numărul de locuri suplimentare atribuite conform metodologiei.

Pentru alte informații puteți consulta:

Dorim succes elevilor și profesorilor coordonatori!                                                               

  Comisia județeană de organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor