Tipărire

OLIMPIADA DE ISTORIE

ETAPA JUDEȚEANĂ, 7 MARTIE 2020

           Vă comunicăm următoarele informații referitoare la desfășurarea etapei județene a OLIMPIADEI DE ISTORIE, din ziua de SÂMBĂTĂ, 7 MARTIE 2020 (cf. Calendarului oficial MEN) la LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN” IAȘI:

            La Olimpiada de Istorie pot participa elevi din învățământul de stat, particular și confesional, indiferent de forma de învățământ. Participarea la această olimpiadă este opţională şi individuală. Probele de concurs se vor desfăşura pe clase: a VIII-a, a IX-a, a X-a a XI-a, a XII-a. Elevii, indiferent de an de studiu, pot participa numai la olimpiada organizată la nivelul clasei lor. La toate etapele se susține o proba scrisă.

În vederea unei bune desfășurări a OLIMPIADEI DE ISTORIE, vă comunicăm următoarele:

Pentru alte informații puteți consulta:

Dorim succes elevilor și profesorilor coordonatori!

Comisia județeană de organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor olimpiadei de istorie