OLIMPIADA DE ISTORIE

ETAPA JUDEȚEANĂ, 7 MARTIE 2020

           Vă comunicăm următoarele informații referitoare la desfășurarea etapei județene a OLIMPIADEI DE ISTORIE, din ziua de SÂMBĂTĂ, 7 MARTIE 2020 (cf. Calendarului oficial MEN) la LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN” IAȘI:

            La Olimpiada de Istorie pot participa elevi din învățământul de stat, particular și confesional, indiferent de forma de învățământ. Participarea la această olimpiadă este opţională şi individuală. Probele de concurs se vor desfăşura pe clase: a VIII-a, a IX-a, a X-a a XI-a, a XII-a. Elevii, indiferent de an de studiu, pot participa numai la olimpiada organizată la nivelul clasei lor. La toate etapele se susține o proba scrisă.

În vederea unei bune desfășurări a OLIMPIADEI DE ISTORIE, vă comunicăm următoarele:

 • Listele cu repartizarea elevilor participanți pe săli vor fi postate pe site-ul și la avizierul Liceului Teoretic „Miron Costin” Iași în ziua de vineri, 6 martie 2020, după ora 16.00. Atragem atenția că, elevii care nu figurează în tabelele și baza de date online a ISJ, transmise către organizatori la termenul indicat în Adresa 529/28.01.2020, nu vor putea participa la acest concurs iar responsabilitatea acestei situații nedorite revine exclusiv școlilor de proveniență.
 • Ora la care elevii vor fi prezenți sâmbătă este 09.00, cu precizarea că accesul în săli este permis până la ora 09.30, pe baza unui act de identitate (carte de identitate, carnet de elev vizat pentru anul școlar în curs, certificat de naștere în cazul celor cu vârsta sub 14 ani).
 • Proba scrisă va începe la ora 10.00 și va dura 3 ore.
 • Pentru a asigura obiectivitatea evaluării lucrărilor la proba scrisă, cele două subiecte ale variantei alese vor fi tratate pe foi separate și evaluate independent (SUBIECTUL 1 și SUBIECTUL 2 se tratează începând cu FILA 1).
 • Rezultatele inițiale vor fi afișate la avizierul și pe site-ul Liceului Teoretic „Miron Costin” Iași după finalizarea evaluării, cel târziu duminică, 8 martie 2020, ora 14.00.
 • Eventualele contestații se vor depune la secretariatul Liceului Teoretic „Miron Costin” Iași, luni, 9 martie 2020, în intervalul orar 12.00-15.00. Rezultatele finale se vor afișa la avizierul și pe site-ul Liceului Teoretic „Miron Costin” Iași cel târziu marți, 10 martie 2020, ora 14.00.
 • Rezolvarea contestațiilor: sunt admise contestațiile în cazul cărora între nota inițială și nota de la contestații există o diferență de cel puțin 5 puncte (respectiv 0,50 puncte). Contestațiile sunt considerate admise atât prin creștere cât și prin scădere. La etapa județeană, conf. Regulamentului olimpiadei, nu se aplică procedura de vizualizare a tezei de către elev. Notele acordate de comisiile de contestații sunt definitive.
 • Calificarea elevilor la etapa națională: Se atribuie fiecărui inspectorat școlar județean câte un loc pentru fiecare an de studiu. Punctajul minim obținut la etapa județeană este de 85 de puncte (nota minimă obținută- 8,50). În baza prevederilor Art. 15 alin (4) din cadrul Metodologiei- cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, se atribuie un număr de 23 de locuri suplimentare/an de studiu, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene și calificarea participanților pe locurile prevăzute la art. 15 alin (3) din cadrul aceleiași Metodologii. Și în acest caz, pentru a participa la etapa națională pe locurile suplimentare este necesar ca punctajul minim obținut la etapa județeană să fie de 85 de puncte (nota minimă obținută- 8,50). Pentru elevii care au obținut medii/punctaje egale și ocupă poziții în clasament care le oferă o potențială calificare, nu se face departajare, chiar dacă se depășește numărul de locuri suplimentare atribuite conform metodologiei.

Pentru alte informații puteți consulta:

 • Regulamentul specific de organizare și desfășurare a Olimpiadei de istorie, nr. 25.102/22.01.2019;
 • Ordinul 4203/30.07.2018, cu privire la modificarea Anexei nr. 1 a OMECS nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare;
 • Ordinul 3015/08.01.2019 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 a OMECS nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare

Dorim succes elevilor și profesorilor coordonatori!

Comisia județeană de organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor olimpiadei de istorie