Din judeţul Iaşi  vor participa 16 elevi la Olimpiada Naţională de Fizică 2018

 

În conformitate cu Metodologia cadru de desfășurare a Olimpiadelor școlare ( Nr. 3035/10.01.2012), repartiția pe clase a numărului de locuri primite, de către fiecare județ, precum și criteriile prin care s-a realizat acest lucru, se stabilesc de către Comisia de organizare și evaluare pentru etapa judeţeană.

 

Criterii privind selecția elevilor din judeţul Iaşi pentru Olimpiada Naţională de Fizică 2018

 

Art. 1 Definirea termenilor

1.1 Primul clasat = elevul cu punctajul maxim de la clasa la care a concurat în cadrul Olimpiadei Județene de Fizică 

1.2 Procent  = procent din media primilor doi elevi clasați = raportul dintre punctajul total al elevului în discuție și media punctajului total al primilor doi elevi clasați de la aceeași clasă.

Art. 2  Criterii de selecție

2.1  Primii doi elevi clasați la clasele 6, 7, 8, 9, 10, 11 și primul elev clasat la clasa a 12-a sunt calificaţi pentru Olimpiada Națională de Fizică

2.2  Participă la Olimpiada Națională de Fizică 3 dintre elevii din clasele 6, 7, 8, 9, 10, 11 care sunt pe locul 3 în următoarele condiții:

- un elev din clasele 6,7,8( de la gimnaziu) care a obținut procentul maxim în conformitate cu articolul 1

- un elev din clasele 9,10,11 ( de la liceu) care a obținut procentul maxim în conformitate cu articolul 1

- un elev din clasele 6,7,8,9,10,11(din toate clasele) în ordinea descrescătoare a procentului definit în art.1

2.3 La punctaje egale în cadrul unei clase se va face departajarea conform Regulamentului specific privind organizarea și desfășurarea olimpiadei de fizică (Nr. 2766/DGISSEP/29.12.2017), în funcţie de punctajul la problema 3 și, în cazul menţinerii egalităţii, se va lua în considerare punctajul de la problema 2

2.4 La valori egale ale procentului se califică la Olimpiada Națională de Fizică elevul de pe locul al treilea care în anul școlar precedent a avut cele mai bune rezultate la Olimpiada de Fizică.

Art. 3  Situații speciale

3.1. Dacă la clasa la care s-au calificat doi elevi la Olimpiada Națională de Fizică renunță la participare unul din elevii calificați, la Olimpiada Națională de Fizică se va califica elevul cu al treilea punctaj (următorul clasat după cei calificați) de la acelaşi nivel de clasă

3.2. Dacă la clasa la care s-au calificat doi elevi la Olimpiada Națională de Fizică renunță la participare 2 elevi - din cei 2 elevi calificați la Olimpiada Națională de Fizică - de la același nivel de clasă, locurile se vor repartiza următorilor doi elevi clasați de la același nivel de clasă

3.3. Dacă la clasa la care s-au calificat trei elevi la Olimpiada Națională de Fizică renunță la participare un elev - din cei 3 elevi calificați la Olimpiada Națională de Fizică - atunci un loc va fi atribuit elevului cu al IV-lea punctaj (următorul clasat după cei calificați) de la același nivel de clasă

3.4. Dacă la clasa la care s-au calificat trei elevi la Olimpiada Națională de Fizică renunță la participare doi elevi – din cei 3 calificați la Olimpiada Națională de Fizică – atunci:

3.4a. un loc va fi atribuit elevului cu al patrulea punctaj (următorul clasat după cei calificați) de la acelaşi nivel de clasă 

3.4b. un loc va fi atribuit elevului de pe locul al treilea sau al patrulea, indiferent de clasă, în ordinea descrescătoare a procentului.

Art. 4  Dispoziții finale

Eventualele situații speciale, altele decât cele din articolul 3, vor fi discutate în cadrul Comisiei Județene a Olimpiadei de Fizică în momentul apariției lor.

 

Președinte executiv al Comisiei Judeţene a Olimpiadei de Fizică

Inspector de specialitate,

Prof. Iuliana Vulpoi-Naghel