Referitor la  Concursul de Matematică Aplicată “Adolf Haimovici“

  etapa județeană,11 martie 2023;

 

Vă comunicăm următoarele informații cu privire la desfășurarea etapei județene a Concursului Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”, 2023.

Etapa județeană a Concursului de Matematică Aplicată ”Adolf Haimovici”, 2023, se va desfășura sâmbătă, 11 martie 2023, între orele 9.00-12.00, cu prezența fizică a elevilor claselor IX- XII, filieră tehnologică și filieră teoretică – profil real, specializarea științe ale naturii, la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial, Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” Iași. Proba scrisă constă din patru probleme pentru care se cere redactarea completă a soluțiilor, punctajul fiecărei probleme este de minimum 0 până la maximum 7 puncte. Nu se acordă puncte din oficiu. Punctajul maxim posibil este de 28 de puncte. Subiectele probei sunt unice la nivel național. Proba scrisă are durata de 3 ore.

  • Baza finală de date cu elevii calificați la etapa județeană a Concursului de Matematică Aplicată ”Adolf Haimovici” poate fi consultată pe site-ul cm.tuiasi.ro, începând cu 10 martie 2023.

Elevii vor avea asupra lor carnetul de elev vizat pentru anul școlar 2022-2023 sau cartea de identitate pentru verificarea identității.

Se interzice elevilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de concurs sau care sunt interzise de regulamentul specific, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de calcul ori de comunicare.

Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de concurs, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, precum și frauda ori tentativa de fraudă duc la eliminarea din concurs a candidatului de către președintele comisiei. Candidații eliminați din concurs pierd dreptul de participare la competițiile școlare din anul școlar următor.

Elevii, care în timpul desfășurării competiției, încalcă normele de conduită stabilite prin regulamentele școlare, prin regulamentele specifice ale competițiilor școlare sau prin alte reglementări în vigoare vor fi eliminați din competiție și pierd dreptul de participare la competițiile din anul școlar viitor.  

 

 

 

Comisia de organizare a etapei județene