În ziua de SÂMBĂTĂ, 24 FEBRUARIE 2018, începând cu ora 9:00 se desfășoară etapa județeană a Olimpiadei de Fizică la Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași cu următorul program : 

  • Profesorii asistenți – la ora 7:45 în cancelaria liceului;
  • Elevii participanți – între orele 8:15 – 8:45 cu act de identitate ( buletin/carnet de elev semnat și cu fotografie);
  • Membrii comisiei – la ora 10:30 în laboratorul de fizică;
  • Profesorii evaluatori - la ora 12:00 în sala de festivități.

 

Președinte executiv al Comisiei Judeţene a Olimpiadei de Fizică

Inspector de specialitate,

Prof. Iuliana Vulpoi-Naghel