Contestațiile se depun la Registratura

Inspectoratului Școlar Județean Iași

în zilele de

23 iulie 2019, după afișarea rezultatelor la Centrul de Concurs, până la ora 21,00 și

24 iulie 2019 de la ora 8,00 până la ora 15,00.