Tipărire

ANUNȚ

 

Validarea fișelor de înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2019 pentru absolvenții 2019 , se face la I.S.J. Iași, corp C, sala C7, după următorul program: