ANUNȚ

 Candidații care susțin inspecții la clasa / probe practice pentru  Concursul național de ocupare a posturilor / catedrelor vacante / rezervate se vor prezenta la unitățile de învățământ la care au fost arondați în cursul zilei de 3.06.2019, în vederea programării inspecției la clasă / probei practice.

Lista candidaților înscriși care au solicitat echivalarea inspecțiilor speciale la clasă

Lista candidaților înscriși si validați care vor susține inspecții speciale la clasă