ANUNȚ

 

Validarea fișelor de înscriere la Concursul de titularizare 2018, pentru toate disciplinele de concurs, se face la Centrul de înscriere de la Colegiul Economic Administrativ Iași (str. Sărărie nr.35), în zilele de 7 și 8 mai 2018, în intervalul orar 9.00-15.00.

Candidații se vor legitima cu actul de identitate.