Cerere pentru obţinerea acordului/acordului de principiu pentru transfer/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ/modificarea repartizării pe perioada viabilității postului

Cerere de transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ/modificarea repartizării pe perioada viabilității postului

Cerere de repartizare pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioada viabilității postului, conform prevederilor art. 931 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

Cerere de pretransfer prin schimb de posturi prin consimţământ scris/ modificarea repartizării pe perioada viabilității postului prin schimb de posturi prin consimţământ scris

Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021

Cerere de înscriere la concursul naţional/judeţean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2020

Acord pentru detaşare în interesul învăţământului în anul şcolar 2020-2021

Cerere de detaşare la cerere prin concurs specific

Cerere de detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2019, 2018 sau 2017

Cerere de încadrare în anul şcolar 2020-2021 în sistemul de PLATA CU ORA