ANUNȚ

     În data de 13.09.2019, începând cu orele 9.00 la sediul I.S.J. Iași, va avea loc o ședință publică de repartizare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate neocupate după data de 09.09.2019. În ședința publică pot fi repartizați candidați care au promovat concursuri naționale de ocupare a posturilor cu note peste 5 în anii 2016, 2017 , 2018 și 2019 sau peste 7 în anii 2013,2014,2015, precum și candidații care au promovat (nota peste 5) concursul județean de ocupare a posturilor din data de 4.09.2019. Ocuparea prin plata cu ora de către profesori asociați/pensionari se poate face doar cu acordul conducerii unității respective.

Lista posturilor precum și programarea pe discipline pot fi consultate la avizierul  ISJ Iași în data de 12.09.2019.