ANUNȚ

     Vă informăm că a apărut OMEN nr 3886 / 11.04.2019 de modificare și completare a  Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019 – 2020 și a Calendarului mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020.

   Anexăm OMEN 3886 /11.04.2019.

OMEN 3886.pdf