Tipărire

ANUNȚ

 

Dosarele pentru etapa de completare de normă se depun la registratura

Inspectoratului Școlar Județean Iași

în zilele de

27 - 28 februarie 2019, între orele  9,00 - 15,00.