Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în regim de cumul/plata cu ora

 

 Depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de cumul/plată cu ora la unitățile de învățământ și la inspectoratele școlare și susținerea interviurilor în vederea încadrării în regim de cumul/plată cu ora;

 Perioada: 20-24 august 2018

 

Atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora/cumul personalului didactic titular la nivelul unităților de învățământ, prin decizie a directorilor unităților de învățământ și acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora/cumul personalului didactic titular din alte unități de învățământ, personalului didactic asociat și personalului didactic pensionat, pe baza rezultatelor obținute la interviu;

 Termen: 27 august 2018

 Transmiterea, la inspectoratele școlare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete rămase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate în regim de plata cu ora/cumul și a rezultatelor obținute la interviu, precum și a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete ramase neocupate datorită neprezentării la post a candidaților repartizați în etapele anterioare; acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora/cumul personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în aceeași unitate de învățământ;

 Perioada: 27-28 august 2018