Model de cerere pentru ocuparea postului vacant de director/director adjunct

Lista unităților de învățământ cu personalitate juridică care au posturi vacante de director/director adjunct la data de 22.08.2017

  Rezultatele la interviul pentru ocuparea posturilor vacante de directori/directori adjuncți cu delegație_22 august

Important_Afișare posturi vacante de director/director adjunct

Rezultatele la interviul pentru ocuparea posturilor vacante de directori/directori adjuncți cu delegație_21 august

Programare interviu pentru ocuparea posturilor vacante de directori și directori adjuncți cu delegație

Numirea, în anul școlar 2017-2018, prin detașare în interesul învățământului în funcțiile de director și director adjunct rămase vacante după concurs

Funcțiile de director și director adjunct rămase vacante după concursul desfășurat în sesiunea iunie-august 2017

Rezultatele finale obținute la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct

Rezultate soluționare contestații_concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct

Rezultate obținute la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct_21 iulie 2017

Programul de depunere a contestațiilor la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct_20 iulie 2017

Lista candidaților care au depus contestație la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct_20 iulie 2017

Rezultate obținute la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct_20 iulie 2017

Anunț depunere contestații - Probe concurs directori/ directori adjuncți sesiunea iulie 2017

Rezultate obținute la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct_19 iulie 2017

Programarea candidaților pentru probele de evaluare CV și susținere interviu_concurs directori 2017

Rezultate proba scrisă concurs directori/directori adjuncți_17 iulie 2017

Concurs directori/ directori adjuncți - Procedură specifică operațională pentru stabilirea planului de desfășurare a probei de interviu

Repartizarea candidaților pe săli pentru susținerea probei scrise - concurs directori 17 iulie 2017

Lista candidaților care au depus dosare pentru înscrierea la concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor vacante de director/director adjunct

 Lista candidaților cu dosare incomplete depuse pentru înscrierea la concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor vacante de director/director adjunct

Ordin modificare metodologie concurs directori

Lista unităților de învățământ preuniversitar pentru care se solicită aviz suplimentar pentru ocuparea funcției de director/director adjunct

Anunț ISJ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar

Calendarul organizării și desfășurării concursului

Ordinul și Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar

Lista unităților de învățământ cu personalitate juridică care au funcții de director și director adjunct publicate vacante pentru concursul organizat în perioada iunie - iulie 2017

Fișă post director

Fișă post director adjunct

Adresa_modele_itemi_concurs_directori_si_directori_adjuncti

Modele itemi exemplificativi concurs dir_dir_adj iulie 2017