Evaluare Națională 2021: informare privind rezultatele obținute de candidați (înainte de depunerea/soluționarea contestațiilor)

 

Inspectoratul Școlar Județean Iași a centralizat rezultatele înregistrate de absolvenții clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Națională în perioada 22 - 25 iunie 2021. 

Rata de participare a fost de 92,7%: 5591 de candidați prezenți (dintr-un total de 6031 de absolvenți înscriși). 

Dintre cei 5591 de candidați prezenți, 4426 de candidați au obținut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci), rezultând o rată de 79,2%, comparabilă cu cea de anul trecut, mai mare decât media națională care este 76,80 .

Dintre aceștia, 7 candidați au încheiat examenul cu media generală 10 (zece).

Elevii care au obținut media maximă, în acest an, provin de la Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, Colegiul Național Iași, Școala Gimnazială "Ion Creangă" Târgu Frumos.

La proba de Limba și literatura română, 4694 de candidați (88,46%) au obținut note peste sau egale cu 5 (cinci), iar 21 de candidați au fost notați cu 10 (zece).

La proba de Matematică, 3850 de candidați (68,74%) au note peste sau egale cu 5 (cinci), iar 114 candidați au obținut nota 10 (zece).

Niciun elev nu a fost eliminat din cauza unor tentative de fraudă.

În acest context, precizăm că rezultatele au fost publicate  prin anonimizarea numelui și a prenumelui, pe baza unui cod unic alocat și comunicat fiecărui candidat. Măsura este în acord cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD/GDPR).

Contestațiile pot fi depuse în cursul acestei zile (în intervalul orar 16:00 - 19:00) și miercuri, 30 iunie (în intervalul orar 8:00 - 12:00). Acestea pot fi transmise și prin mijloace electronice. Candidații care depun/transmit contestațiile prin mijloace electronice completează, semnează și depun/transmit tot prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi afișate în data de 4 iulie.

Absolvenţii învățământului gimnazial care, în contextul măsurilor stabilite privind combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, au fost în izolare/carantină sau care, din alte motive justificate cu certificat medical, nu au putut finaliza/participa la probele de examen pot susţine aceste probe în etapa specială (5 - 12 iulie). Dacă aceștia au participat la una sau mai multe probe de examen, dar nu au putut finaliza examenul, probele desfășurate în perioada 22 - 25 iunie 2021 le sunt recunoscute.