Tipărire

Informare privind desfășurarea celei de-a doua probe scrise din cadrul examenului de Bacalaureat (sesiunea iunie - iulie 2021)

 

Astăzi, 29 iunie, s-a desfășurat cea de-a doua probă scrisă a examenului național de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2021 (proba obligatorie a profilului).

La nivelul județului Iași, au fost organizate 31 de centre de examen. Au fost prezenți 4913 de candidați din totalul de 5081 de candidați înscriși pentru această probă (96,69%): 4684 de candidați din promoția curentă, respectiv 229 din promoțiile anterioare. Nu au participat 168 de candidați, 96 din promoția curentă și 72 din promoțiile anilor anteriori.

Nu au existat tentative de fraudă și nu a fost eliminat niciun candidat.

Subiectele și baremul de corectare vor fi publicate la ora 15:00, pe subiecte.edu.ro, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

Celelalte probe se vor desfășura conform următorului calendar:

Primele rezultate vor fi afișate în data de 5 iulie, până la ora 12:00.

Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 - 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.

În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR), afișarea rezultatelor se efectuează prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ: