Oferta, conţinând propunerea tehnică şi propunerea financiară, se va depune în plic închis la sediul I.S.J. Iaşi până cel târziu în data de 22.05.2020, ora 12:00.

Dorim să vă informăm că, în perioada stării de alertă, programul cu publicul se desfășoară între orele 10.00-12.00.

 

Caiet de sarcini achiziție articole de birou și papetărie