Tipărire

IMPORTANT

În atenția candidaților la examenul de definitivare în învățământ - sesiunea iulie 2020


Accesul candidaților în centrul de examen se face numai pe baza actului de identitate valabil și a declarației pe proprie răspundere, cu respectarea intervalelor orare precizate în listele afișate. În cazul schimbării numelui, candidații vor prezenta, alături de actul de identitate, și o copie a certificatului de căsătorie, divorț etc.
Formularul declarației pe proprie răspundere poate fi descărcat de pe site-ul ISJ Iași www.isjiasi.ro.
În situația în care candidatul solicită să utilizeze o mască de protecție proprie, mai performantă, i se va permite acest lucru numai dacă prezintă la intrare 2 (două) astfel de măști noi, sigilate – prima va fi utilizată la intrarea în centrul de examen, iar a doua la ieșirea din centrul de examen.
Candidații care, din motive medicale nu pot să poarte mască de protecție în timpul probei scrise, VOR PREZENTA UN DOCUMENT MEDICAL ELIBERAT DE UN MEDIC SPECIALIST ÎN CARE SE SPECIFICĂ FAPTUL CĂ ACESTA SUFERĂ DE BOLI CE AFECTEAZĂ CAPACITATEA DE OXIGENARE. Acestor candidați li se va permite să nu poarte mască de protecție numai în sala de examen, în bancă, în timpul probei scrise, conform Ordinului Comun MS-MAI nr. 874 din 22.05.2020.

 

declaratie propie raspundere.pdf

Repartitia_candidatilor_DEF-2020_CEX_Titu_Maiorescu.pdf

 Repartitia_candidatilor_DEF-2020_CEX_Cantemir.pdf