Proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză în vederea admiterii la clase cu program bilingv de predare vor avea loc la Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași, miercuri 15 mai 2019.

 Candidații vor susține proba scrisă la limba engleză în sălile de la Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași și de la Școala Gimnazială “Titu Maiorescu”, situată vizavi de Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași, conform repartiției afișate. 

Accesul elevilor în sălile de examen are loc în intervalul orar   8.00-8.30 pe baza buletinului de identitate sau a certificatului de naştere/ carnetului de elev vizat pentru anul şcolar în curs. Proba scrisă va începe la ora 09.00, iar proba orală se desfăşoară începând cu ora 10.30, conform repartiţiei afişate.

Candidații vor susține proba orală la limba engleză la Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași și vor fi prezenți cu 60 minute înainte de ora programată.

 

EN bilingv 2019 - repartitia pe sali proba scrisa.pdf

EN bilingv 2019 - repartizare proba orala.pdf